ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים פד

1 למנצח על-הגתית לבני-קרח מזמור.
2 מה-ידידות משכנותיך יהוה צבאות.
3 נכספה וגם-כלתה נפשי לחצרות יהוה לבי ובשרי ירננו אל אל-חי.
4 גם-צפור מצאה בית ודרור קן לה אשר-שתה אפרחיה את-מזבחותיך יהוה צבאות מלכי ואלהי.
5 אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה.
6 אשרי אדם עוז-לו בך מסלות בלבבם.
7 עברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם-ברכות יעטה מורה.
8 ילכו מחיל אל-חיל יראה אל-אלהים בציון.
9 יהוה אלהים צבאות שמעה תפלתי האזינה אלהי יעקב סלה.
10 מגננו ראה אלהים והבט פני משיחך.
11 כי טוב-יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי-רשע.
12 כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע-טוב להלכים בתמים.
13 יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות