ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים צה

1 לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו.
2 נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו.
3 כי אל גדול יהוה ומלך גדול על-כל-אלהים.
4 אשר בידו מחקרי-ארץ ותועפות הרים לו.
5 אשר-לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו.
6 באו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני-יהוה עשנו.
7 כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם-בקלו תשמעו.
8 אל-תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר.
9 אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם-ראו פעלי.
10 ארבעים שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא-ידעו דרכי.
11 אשר-נשבעתי באפי אם-יבאון אל-מנוחתי.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות