ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים צו

1 שירו ליהוה שיר חדש שירו ליהוה כל-הארץ.
2 שירו ליהוה ברכו שמו בשרו מיום-ליום ישועתו.
3 ספרו בגוים כבודו בכל-העמים נפלאותיו.
4 כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על-כל-אלהים.
5 כי כל-אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה.
6 הוד-והדר לפניו עז ותפארת במקדשו.
7 הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז.
8 הבו ליהוה כבוד שמו שאו-מנחה ובאו לחצרותיו.
9 השתחוו ליהוה בהדרת-קדש חילו מפניו כל-הארץ.
10 אמרו בגוים יהוה מלך אף-תכון תבל בל-תמוט ידין עמים במישרים.
11 ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו.
12 יעלז שדי וכל-אשר-בו אז ירננו כל-עצי-יער.
13 לפני יהוה כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט-תבל בצדק ועמים באמונתו.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות