ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים צז

1 יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים.
2 ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו.
3 אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו.
4 האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ.
5 הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל-הארץ.
6 הגידו השמים צדקו וראו כל-העמים כבודו.
7 יבשו כל-עבדי פסל המתהללים באלילים השתחוו-לו כל-אלהים.
8 שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך יהוה.
9 כי-אתה יהוה עליון על-כל-הארץ מאד נעלית על-כל-אלהים.
10 אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם.
11 אור זרע לצדיק ולישרי-לב שמחה.
12 שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות