ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קח

1 שיר מזמור לדוד. 2 נכון לבי אלהים אשירה ואזמרה אף-כבודי.
3 עורה הנבל וכנור אעירה שחר.
4 אודך בעמים יהוה ואזמרך בל-אמים.
5 כי-גדול מעל-שמים חסדך ועד-שחקים אמתך.
6 רומה על-שמים אלהים ועל כל-הארץ כבודך.
7 למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני.
8 אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד.
9 לי גלעד לי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי.
10 מואב סיר רחצי על-אדום אשליך נעלי עלי-פלשת אתרועע.
11 מי יבלני עיר מבצר מי נחני עד-אדום.
12 הלא-אלהים זנחתנו ולא-תצא אלהים בצבאתינו.
13 הבה-לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם.
14 באלהים נעשה-חיל והוא יבוס צרינו.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות