ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קיד

1 בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לעז.
2 היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו.
3 הים ראה וינס הירדן יסב לאחור.
4 ההרים רקדו כאילים גבעות כבני-צאן.
5 מה-לך הים כי תנוס הירדן תסב לאחור.
6 ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני-צאן.
7 מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב.
8 ההפכי הצור אגם-מים חלמיש למעינו-מים.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות