ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קכח

1 שיר המעלות אשרי כל-ירא יהוה ההלך בדרכיו.
2 יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך.
3 אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך.
4 הנה כי-כן יברך גבר ירא יהוה.
5 יברכך יהוה מציון וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך.
6 וראה-בנים לבניך שלום על-ישראל.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות