ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קכט

1 שיר המעלות רבת צררוני מנעורי יאמר-נא ישראל.
2 רבת צררוני מנעורי גם לא-יכלו לי.
3 על-גבי חרשו חרשים האריכו למענותם.
4 יהוה צדיק קצץ עבות רשעים.
5 יבשו ויסגו אחור כל שנאי ציון.
6 יהיו כחציר גגות שקדמת שלף יבש.
7 שלא מלא כפו קוצר וחצנו מעמר.
8 ולא אמרו העברים ברכת-יהוה אליכם ברכנו אתכם בשם יהוה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות