ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קלח

1 לדוד אודך בכל-לבי נגד אלהים אזמרך.
2 אשתחוה אל-היכל קדשך ואודה את-שמך על-חסדך ועל-אמתך כי-הגדלת על-כל-שמך אמרתך.
3 ביום קראתי ותענני תרהבני בנפשי עז.
4 יודוך יהוה כל-מלכי-ארץ כי שמעו אמרי-פיך.
5 וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה.
6 כי-רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק יידע.
7 אם-אלך בקרב צרה תחיני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני ימינך.
8 יהוה יגמר בעדי יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל-תרף.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות