ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב כב

1 ויען אליפז התמני ויאמר.
2 הלאל יסכן-גבר כי-יסכן עלימו משכיל.
3 החפץ לשדי כי תצדק ואם-בצע כי-תתם דרכיך.
4 המיראתך יכיחך יבוא עמך במשפט.
5 הלא רעתך רבה ואין-קץ לעונתיך.
6 כי-תחבל אחיך חנם ובגדי ערומים תפשיט.
7 לא-מים עיף תשקה ומרעב תמנע-לחם.
8 ואיש זרוע לו הארץ ונשוא פנים ישב בה.
9 אלמנות שלחת ריקם וזרעות יתמים ידכא.
10 על-כן סביבותיך פחים ויבהלך פחד פתאם.
11 או-חשך לא-תראה ושפעת-מים תכסך.
12 הלא-אלוה גבה שמים וראה ראש כוכבים כי-רמו.
13 ואמרת מה-ידע אל הבעד ערפל ישפוט.
14 עבים סתר-לו ולא יראה וחוג שמים יתהלך.
15 הארח עולם תשמר אשר דרכו מתי-און.
16 אשר-קמטו ולא-עת נהר יוצק יסודם.
17 האמרים לאל סור ממנו ומה-יפעל שדי למו.
18 והוא מלא בתיהם טוב ועצת רשעים רחקה מני.
19 יראו צדיקים וישמחו ונקי ילעג-למו.
20 אם-לא נכחד קימנו ויתרם אכלה אש.
21 הסכן-נא עמו ושלם בהם תבואתך טובה.
22 קח-נא מפיו תורה ושים אמריו בלבבך.
23 אם-תשוב עד-שדי תבנה תרחיק עולה מאהלך.
24 ושית-על-עפר בצר ובצור נחלים אופיר.
25 והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך.
26 כי-אז על-שדי תתענג ותשא אל-אלוה פניך.
27 תעתיר אליו וישמעך ונדריך תשלם.
28 ותגזר-אומר ויקם לך ועל-דרכיך נגה אור.
29 כי-השפילו ותאמר גוה ושח עינים יושע.
30 ימלט אי-נקי ונמלט בבר כפיך.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות