ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב לב

1 וישבתו שלשת האנשים האלה מענות את-איוב כי הוא צדיק בעיניו.

2 ויחר אף אליהוא בן-ברכאל הבוזי ממשפחת רם באיוב חרה אפו על-צדקו נפשו מאלהים.
3 ובשלשת רעיו חרה אפו על אשר לא-מצאו מענה וירשיעו את-איוב.
4 ואליהו חכה את-איוב בדברים כי זקנים-המה ממנו לימים.
5 וירא אליהוא כי אין מענה בפי שלשת האנשים ויחר אפו.

6 ויען אליהוא בן-ברכאל הבוזי ויאמר צעיר אני לימים ואתם ישישים על-כן זחלתי ואירא מחות דעי אתכם.
7 אמרתי ימים ידברו ורב שנים ידיעו חכמה.
8 אכן רוח-היא באנוש ונשמת שדי תבינם.
9 לא-רבים יחכמו וזקנים יבינו משפט.
10 לכן אמרתי שמעה-לי אחוה דעי אף-אני.
11 הן הוחלתי לדבריכם אזין עד-תבונתיכם עד-תחקרון מלין.
12 ועדיכם אתבונן והנה אין לאיוב מוכיח עונה אמריו מכם.
13 פן-תאמרו מצאנו חכמה אל ידפנו לא-איש.
14 ולא-ערך אלי מלין ובאמריכם לא אשיבנו.
15 חתו לא-ענו עוד העתיקו מהם מלים.
16 והוחלתי כי-לא ידברו כי עמדו לא-ענו עוד.
17 אענה אף-אני חלקי אחוה דעי אף-אני.
18 כי מלתי מלים הציקתני רוח בטני.
19 הנה-בטני כיין לא-יפתח כאבות חדשים יבקע.
20 אדברה וירוח-לי אפתח שפתי ואענה.
21 אל-נא אשא פני-איש ואל-אדם לא אכנה.
22 כי לא ידעתי אכנה כמעט ישאני עשני.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות