התורה נגד המדע

קוד: התורה נגד המדע בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: אלברט שבות

אל: