במדבר כג לילדים

קוד: במדבר כג לילדים בתנ"ך

סוג: סיפור

מאת: אראל

אל:

(המשך מפרק כב)

בלעם לבלק: כן, אני רואה. אז בוא נמהר. כדי שהקסם יצליח, אנחנו צריכים שבעה מזבחות, שבעה פרים ושבעה אילים. נקריב קרבן לה' ונקווה שהוא יעזור לנו.
בלק: אני כבר מכין.

[בלעם ובלק בונים מזבחות ומקריבים פר ואיל על כל מזבח]

בלעם לבלק: אתה תעמוד כאן ותשגיח על הקרבנות, ואני אלך להתבודד, אולי במקרה ה' יתגלה לי וייתן לי עצה מה לעשות.

[בלעם הולך לבד, פתאום הוא רואה את המלאך]

בלעם למלאך: הכנתי שבעה מזבחות, והעליתי פר ואיל בכל מזבח, והכל לכבוד ה'! האם ה' ירשה לי לקלל את עם ישראל?
המלאך לבלעם: תחזור לבלק, כבר אמרתי לך, אתה תגיד רק את מה שה' ישים בפה שלך!

[בלעם חוזר לבלק, בלק וכל הזקנים עומדים לכבודו]

בלק והזקנים: נו, מה אמר ה'? מה הקללה שמגיעה לעם ישראל?
בלעם: בלק מלך מואב הביא אותי מרחוק, מארץ ארם, כדי לקלל את ישראל.
          אבל איזו קללה אני יכול לקלל, אם ה' לא קילל?
          אני יכול רק לראות אותם מראש ההר, אבל אני לא יכול לעשות שום דבר נגדם,
          כי הם מתנהלים לפי חוקים מיוחדים ושונים מכל שאר העמים, והקסמים שלי לא פועלים עליהם!
          אי אפשר לספור אותם, הם רבים, והם יתרבו עוד יותר!
          הלוואי שאהיה מבורך כמותם אפילו לרגע אחד, לפני שאמות!
בלק לבלעם: מה עשית לי?! קראתי לך כדי לקלל את האויבים שלי, ואתה בירכת אותם!
בלעם: אני יכול להגיד רק את מה שה' שם בפה שלי.
בלק: טוב, בוא נלך למקום אחר, שממנו תראה חלק אחר של עם ישראל, ותנסה לקלל אותם משם.

[בלק ובלעם הולכים אל מקום אחר - שדה צופים, ראש הפסגה. הם בונים שבעה מזבחות ומקריבים קרבנות כמו קודם]

בלעם לבלק: אתה תעמוד כאן ותשגיח על הקרבנות, ואני אלך להתבודד, אולי במקרה ה' יתגלה אליי.

[בלעם הולך לבד, ורואה את המלאך]

בלעם למלאך: בלק כל כך רוצה שאני אקלל את ישראל, האם ה' מרשה לי? בבקשה?
המלאך לבלעם: תחזור לבלק, ותגיד רק את מה שה' ישים בפה שלך!

[בלעם חוזר לבלק, בלק וכל הזקנים עומדים לכבודו]

בלק והזקנים: נו, מה אמר ה' הפעם?
בלעם: קום, בלק,  ושמע! האזן לי, בן ציפור!
          ה' אינו בן אדם שמשקר ומתחרט על דבריו!
          נראה לך שה' הבטיח ולא יקיים?
          קיבלתי מה' הוראה לברך את עם ישראל, ואני לא אחזיר את הברכה!
          ה' לא ראה שום דבר רע בעם ישראל, הוא איתם, הוא המלך שלהם, והוא אוהב אותם!
          ה' הוציא אותם ממצרים, ונתן להם כבוד גדול!
          הם לא עוסקים בניחושים ועבודת אלילים כמו המצרים, ולכן הקסמים שלי לא משפיעים עליהם!
          הם בקשר ישיר עם ה', ה' מדבר איתם ואומר להם מייד את כל מה שהוא מתכוון לעשות!
          הם גיבורים כמו אריות, והם יטרפו את אויביהם!
בלק לבלעם: די! די! אל תקלל, לא צריך! העיקר שלא תברך!
בלעם: הרי כבר אמרתי לך, כל אשר ידבר ה', אותו אעשה!
בלק: בוא ואני אקח אותך למקום אחר, אולי הפעם ה' יסכים לקלל אותם!

[בלק ובלעם הולכים אל מקום אחר - ראש הפעור הנשקף על פני הישימון. הם בונים שבעה מזבחות ומקריבים קרבנות כמו קודם]

(המשך בפרק כד)

תגובות