ירידתו ועלייתו של יעקב

קוד: ירידתו ועלייתו של יעקב בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: עידית ועוד

אל: נח"ת שבת החידון העולמי נ"ט

[מתוך הדיון " עליה לארץ "]

שאלה

בראשית כח-לא: למה יעקב ירד מהארץ והלך לחרן? ולמה הוא לא חזר לארץ מיזמתו – אלא חיכה עד שה' ציווה עליו בפירוש?

 

תשובות המשתתפים

2.

 

סיכום והקבלות לימינו

  1. יעקב ירד מהארץ כי עשיו איים עליו ו'אין סומכין על הנס'. הוא מאד רצה לחזור לארץ, אבל בכל זאת הוא היה בחרן 20 שנה; מתוכן 14 שנה הוא עבד עבור הנשים שלו ולא יכל לעזוב; ואחר-כך הוא רצה לעבוד עוד 6 שנים כדי לאגור עוד כסף, כדי שיוכל לפרנס את משפחתו בכבוד לאחר שיחזור לארץ. ברגע שהוא הרגיש מאויים ע"י לבן (" וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום ") הוא קם לעזוב, והציווי מה' חיזק את ההחלטה שלו.

    • כמו שיעקב הרגיש מאויים בחרן ע"י לבן – כך אנחנו בין הגויים מאויימים ולא בטוחים, ואין לנו מה לחפש בחו"ל אלא רק בא"י; רק כאן יהיה לנו ביטחון אישי ופנימי.


[2] אמנם בסוף יעקב כן קיים את הנדר – כי בנו לוי היה קודש לה'.

תגובות