התהלך לפניי והיה תמים

קוד: ביאור:בראשית יז1 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אחת ההתגלויות של ה' לאברם מתחילה במילים:

בראשית יז1-2: "וַיְהִי אַבְרָם בֶּן תִּשְׁעִים שָׁנָה וְתֵשַׁע שָׁנִים; וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם וַיֹּאמֶר אֵלָיו: 'אֲנִי אֵל שַׁדַּי, הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי וֶהְיֵה תָמִים'. וְאֶתְּנָה בְרִיתִי בֵּינִי וּבֵינֶךָ, וְאַרְבֶּה אתך בִּמְאֹד מְאֹד.'"

בהמשך ההתגלות, ציווה ה' על אברם לשנות את שמו לאברהם ולעשות ברית מילה.

אל שדי = כינוי של ה' המבטא הפריה, מלשון שָד; ואכן בפסוק הבא מבטיח ה' לאברהם "וארבה אותך במאד מאד".

התהלך לפניי = "ללכת בדרך אשר אורה אותך, כטעם אחרי ה' אלהיכם תלכו ואותו תיראו (דברים יג ה), כי המצוה לאחוז דרכו קודם שיורנו יאמר " התהלך לפני ", והבא אחרי הצואה יאמר " אחרי ה' תלכו ", והענין בשניהם ללכת אחרי השם לירא ממנו לבדו ולעשות מה שיצוה" (רמב"ן).

תמים = שלם ללא פגם.

התהלך לפניי והיה תמים = אפשר לפרש כמצוה או כהבטחה:

1. מצוה - קיים את מצוותי ללא פגם, ובזכות השלמות תזכה לברית עם ה':

התמימות שאברהם מצווה עליה עומדת בניגוד לדבריהם המתחמקים של האדם ("וַיֹּאמֶר הָאָדָם הָאִשָּׁה אֲשֶׁר נָתַתָּה עִמָּדִי הִוא נָתְנָה לִּי מִן הָעֵץ וָאֹכֵל") ושל קין ("וַיֹּאמֶר לֹא יָדַעְתִּי הֲשֹׁמֵר אָחִי אָנֹכִי"): הם דמיינו לעצמם מה הם תכונותיו של אלוקים והתייחסו אליו בהתאם לדמיונם, כלומר, בראו אלוהים בצלם דמות איוולתם. התמים נוהג להפך - מתאים את עצמו לרצונו ולדמותו האמיתית של אלוקים (ע"פ דוד אקסלרוד).

2. הבטחה - קיים את מצוותי, ובזכות זה תהיה תמים ולא יחסר לך כלום:

משפט דומה מאד נאמר לבני ישראל בתורה, וגם שם אפשר לפרש בשתי הדרכים - כמצוה או כהבטחה:
גם בספר משלי יש קשר בין התהלכות בתמימות לבין ברכת הצאצאים:
וייתכן שהפסוק רומז, שהדרך שהציב ה' בפני אברהם אבינו פתוחה בפני כל אחד ואחד הרוצה ללכת בתמימות.

פירושים נוספים

"אני אל שדי - אני הוא שיש די באלהותי לכל בריה, לפיכך התהלך לפני ואהיה לך לאלוה ולפטרון..." (רש"י).

""אל שדי" - שני שמות כל אחד תאר לעצמו ופירוש "אל" תקיף מלשון אלי מואב (שמות טו טו) ופירוש "שדי"... מגזרת שודד כלומר מנצח ומשודד מערכות השמים... וטעם להזכיר עתה זה השם, כי בו יעשו הנסים הנסתרים לצדיקים להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב ולפדותם במלחמה מיד חרב ככל הנסים הנעשים לאברהם ולאבות... ולכן אמר עתה לאברהם אבינו כי הוא התקיף המנצח שיגבר על מזלו ויוליד ויהיה ברית בינו ובין זרעו לעולם שיהיה חלק ה' עמו וברצונו ינהיגם לא יהיו תחת ממשלת כוכב ומזל..." (רמב"ן).


מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • Berishet Torah Protion: 17 1 ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים: 17 2 ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד: ... (cache)
 • ביאור:לך לך - תמימות ושלמות ג€“ ויקיטקסט: 18 נובמבר 2008 ... (3) "לא היה צריך לומר זה, שבסוף הענין אמר ויהי אברם בן תשעים ותשע שנה בהמולו בשר ערלתו, אבל הכוונה אחר שהיה זקן ואין לו בנים, ... (cache)
 • לימוד תורה - בין עצמאות לסמכות / פרופ' אלעזר טויטו: בבר' יז,א-ב נאמר: "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא ה' אל אברם ויאמר אליו: אני א-ל ש-די התהלך לפני והיה תמים, ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד ... (cache)
 • התורה והמילה ג€“ דברים ליום כניסתו של יונתן בן ירון לבריתו של אברהם...: [3] " ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אל שדי התהלך לפני והיה תמים ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד ויפול אברם על פניו ... (cache)
 • פרשת לך-לך: תמימות ושלמות, תשס"ט / מוטי לקסמן: [3] "לא היה צריך לומר זה, שבסוף הענין אמר ויהי אברם בן תשעים ותשע שנה בהמולו בשר ערלתו, אבל הכוונה אחר שהיה זקן ואין לו בנים, היה ראוי שלא יחלשו לו איברי ... (cache)
 • קניית אות בתורה - כתיבת ספר תורה - בשיתוף האגודה למען החייל: ... הגר לאברם בן ויקרא אברם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל טז,טז ואברם בן שמנים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם יז,א ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא ... (cache)
 • פרשת לך לך: ויהי אברם בן תשעים ותשע שנים (הושע ט) כענבים במדבר מצאתי ישראל כבכורה בתאנה בראשיתה וגו' אמר רבי יודן: התאנה הזו בתחלה אורים אותה אחת אחת, ואח"כ שתים, ... (cache)
 • מדרש תנחומא - לך לך: ויהי אברם בן תשעים וגו'.: ילמדנו רבינו מהו שיהא מותר לאדם לרפאות מכתו בשבת, כך שנו רבותינו כל ספק נפשות דוחה את השבת מילה ורפואת' דוחה את השבת, ... (cache)
 • בית אורות - פרשת נח - תשס"ו: "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים, וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אני א-ל שדי התהלך לפני והיה תמים" (יז', א'). גם בנוח וגם באברהם מוצאים אנו תמימות והתהלכות עם ... (cache)
 • "ואתנה בריתי ביני ובינך": 14 נובמבר 2008 ... קצת הלאה בתורה: "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים, וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אני א-ל שדי, התהלך לפני והיה תמים. ... (cache)
 • בס"ד: "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים, וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אני א-ל שדי, התהלך לפני והיה תמים. ואתנה בריתי ביני ובינך... ויפל אברם על פניו, ... (cache)
 • poosht, פרשת השבוע של תאו: 17 אוקטובר 2007 ... שינוי שמם של אברם ושרי- אברהם ושרה, ההבטחה על ארץ ישראל לדורות!, ברית המילה, ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים...וישמעל בן 13 בהמולו את בשר ... (cache)
 • פרקי דרבי אליעזר: הנס השמיני ויהי אברם בן תשעים ותשע שנה אמ' לו הב"ה עד עכשו לא היתה תמים אלא מול את בשר ערלתך מעליך ותהלך לפני והיה תמים שהערלה טמאה היא מכל הטמאות שנ' כי לא ... (cache)
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - ברית מילה: "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אל שדי התהלך לפני והיה תמים ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד ויפול אברם על פניו וידבר ... (cache)
 • Iris More אנרגיות החיים שלך. נומרולוגיה רייקי ועוד - איריס מור: א) ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי)" התהלך לפני והיה תמים:....(ה) ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם ... (cache)
 • בס"ד: "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים, וירא ה' אל אברם ויאמר אליו: אני א-ל ש-די, התהלך לפני והיה תמים. ואתנה בריתי ביני ובינך... ויִפֹּל אברם על פניו, ... (cache)
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - לך לך - חלק ראשון: ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אל שדי התהלך לפני והיה תמים ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד ויפול אברם על פניו וידבר ... (cache)
 • ברית מילה - מנהגים לפני הברית: ... סיפורים והלכות הקשורים בברית המילה של האבות מתוך ספר הזוהר בשפה הארמית (זוהר לספר בראשית, פרשת לך לך, "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים" עד סוף הפרשה). ... (cache)
 • datilig - דתילי קמפוס,אתר הבית של הסטודנטים הדתיים בישראל - פרשת נח: 10 אוקטובר 2007 ... גם בהמשכו של הספר אצל אברהם אבינו, אנו מוצאים ביטוי דומה: "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים, וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אני א-ל ש-ד-י התהלך ... (cache)
 • צ | חלק א | ספר הזוהר בארמית | רבי שמעון בר יוחאי | כתבי מקובלים...: ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וגו', רבי אבא פתח, (ש"ב כב לב) כי מי אל מבלעדי יהו"ה ומי צור וגו', דוד מלכא אמר האי קרא, כי מי אל מבלעדי יהו"ה, ... (cache)
 • אוניברסיטה ווירטואלית - אוניברסיטה ווירטואלית - שעור 126 - לך לך...: ... כאשר אלהים כורת ברית עם אברהם (בראשית, י"ז, 1): 'ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברהם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים. ... (cache)
 • מדרש רבה - לך לך: פרשה מו א ויהי אברם בן תשעים ותשע שנים (הושע ט) כענבים במדבר מצאתי ישראל כבכורה בתאנה בראשיתה וגו' אמר רבי יודן התאינה הזו בתחלה אורים אותה אחת אחת ואח"כ ... (cache)
 • הגרעין הקשה: שכונת בית-דוד: ויהי אברם, בן תשעים שנה ותשע שנים; ויירא יהוה אל אברם, ויאמר אליו אני אל שדיי-- התהלך לפניי, והיה תמים. ואתנה בריתי, ביני ובינך; וארבה אותך, במאוד מאוד. ... (cache)
 • בית אורות - חיפוש: ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים, וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אני א-ל שדי התהלך לפני והיה תמים" (יז', א'). גם בנוח וגם באברהם מוצאים אנו תמימות והתהלכות עם ... (cache)
 • - ניו אייג' nrg - איך נראה אלוהים?: 8 יוני 2008 ... במפורש: "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא ה' אל אברם," ובהמשך מתרחש הסיפור המופלא על שלושת המלאכים - שאחד מהם הוא אלוהים עצמו, ... (cache)
 • איך לחנך את הילדים כך שיהיו צדיקים: בראשית ו9: "אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח "; בראשית יז1: "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אני אל ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרק כ"ב - עיונים בעקדת יצחק: בתחילת פרק יז' נאמר: "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים..." (יז, א). מלידת ישמעאל עברו כבר שלוש עשרה שנה, מאז ההבטחה הראשונה עברו כבר עשרים וארבע שנים ... (cache)
 • News: ויהי אברם בן תשעים וגו'. ילמדנו רבינו מהו שיהא מותר לאדם לרפאות מכתו בשבת כך שנו רבותינו כל ספק נפשות דוחה את השבת, מילה ורפואתה דוחה את השבת, ... (cache)
 • חדשות - יהדות nrg - איך נראה אלוהים?: 8 יוני 2008 ... במפורש: "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וַיֵּרָא ה' אל אברם", ובהמשך מתרחש הסיפור המופלא על שלושת המלאכים - שאחד מהם הוא אלוהים עצמו, ... (cache)
 • פרשת לך לך: "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים, וירא ה' אל אברם ויאמר אליו - אני א-ל ש-די, התהלך לפני והיה תמים: ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד:. ... (cache)
 • שקופית 1: ... סיפורים והלכות הקשורים בברית המילה של האבות מתוך ספר הזוהר בשפה הארמית (זוהר לספר בראשית, פרשת לך -לך, "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים" עד סוף הפרשה). ... (cache)
 • נומרולוגיה קבלית - קבלה - פרשת "משפטים" שמות כ"א.: (א) ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה. תמים: כאשר איש כורה בר, יש בידיו לבדוק אם שור או חמור לפניו, ... (cache)
 • פרשת לך לך: ... של הסיפור הקודם על המילה (ואפשר להוסיף על כך שסיום מרומם זה מקביל לראשיתו של סיפור המילה [י"ז, א] " ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא ה' אל אברם. ... (cache)
 • Daf Mekorot, Parashat VaYera דף מקורות פרשת וירא: (א) ויהי אברם בן-תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל-אברם ויאמר אליו אני-אל שדי התהלך לפני והיה תמים: (ב) ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד: (ג) ויפל ... (cache)
 • NRG מעריב: "ויהי אברהם בן תשעים שנה ותשע שנים, וירא אלוהים אל אברהם ויאמר אליו, אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים ואתנה ברית ביני ובינך וארבה אותך במאוד מאוד" (ספר ... (cache)
 • מכות כד: 'הולך תמים' - זה אברהם, דכתיב (בראשית יז,א) [ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי] התהלך לפני והיה תמים; ... (cache)
 • ארץ ישראל במחשבת המקרא / יהודה אליצור: והרי הפרק הזה פותח, "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים, וירא ה' אל אברם ויאמר אליו: אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים". כשאתה שומע דקלרציה כזאת, אתה מצפה לשמוע ... (cache)
 • -UNTITLED-: 1 ויהי אברם בן־תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל־אברם ויאמר אליו. אני־אל שדי התהלך לפני והיה תמים. זאת אומרת אנחנו לא רק יכולים אנחנו חיבים להשתכלל ברוח ... (cache)
 • ספר הזוהר: פתח אידך ואמר, ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהו"ה וגו', אני אל שדי התהלך לפני וגו', האי קרא אית לעיינא ביה, וקשיא בכמה אורחין, וכי עד השתא לא אתגלי ...
 • datilig - דתילי קמפוס,אתר הבית של הסטודנטים הדתיים בישראל - דבר...: אולם הקב"ה כבר נגלה אל אברהם עוד לפני שמל את עצמו, בזמן ההבטחה לירושת הארץ: "וירא ה' אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח לה' הנראה אליו" ... (cache)
 • ארץ ישראל - קדושה וכיבוש / יהודה רוזנברג: ז) וירא ה' אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח לה' הנראה אליו: ח) ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט אהלה בית אל מים והעי מקדם ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - "וירא אליו ה'" - הגילוי ומשמעותו: לכאורה הלא מצאנו שכבר נגלה ה' אל אברהם לפני שמל את עצמו כשהבטיח לו את הארץ הזאת, שנאמר: "וירא ה' אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח לה' הנראה ... (cache)
 • דרכי תקוה / ציטוט: וירא ה' אל-אברם ויאמר לזרעך אתן את-הארץ הזאת (בראשית יב, ז). וה' אמר אל-אברם אחרי הפרד-לוט מעמו שא-נא עיניך וראה מן-המקום אשר-אתה שם צפנה ונגבה וקדמה וימה; ... (cache)
 • אל הארץ אשר אראך: (ז) וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם וַיֹּאמֶר לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ לַה' הנראה ... (cache)
 • ביאור:אברהם הוא המאמין הרצוי ג€“ ויקיטקסט: לאחר שאלוהים מתגלה אליו שוב, אברם מתחיל בפולחן לה' "וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם וַיֹּאמֶר לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת ... (cache)
 • פרשת וירא - העקדה - גיליונות נחמה ליבוביץ: "וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם וַיֹּאמֶר לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת". פרק י"ז פסוק א'. "וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם ... (cache)
 • פרשת לך לך: וירא ה' אל אברם ויאמר לזרעך וגו' לא בנה מזבח,אלא על בשורת א"י. ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל, לשעבר היתה נקראת בית אל, ועכשיו היא נקראת בית און. ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: ... הזמן "וַיְהִי אַבְרָם בֶּן תִּשְׁעִים שָׁנָה וְתֵשַׁע שָׁנִים וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲנִי אֵל ... (cache)
 • ב"ה: וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אני א-ל ש-די. ו ל א י ק ר א ע ו ד את ש מ ך אברם. ו ה י ה ש מ ך אברהם... ו ה פ ר ת י אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ... (cache)
 • פרשת השבוע | וַיֵּלֶךְ אִתּוֹ לוֹט: 12 נובמבר 2005 ... [יתכן שבזה גם מיושבת השאלה מה טעם בהבטחה זו לאחר ההבטחה שנאמרה לו בהגעתו לארץ (יב, ז): "וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם וַיֹּאמֶר ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם, וַיֹּאמֶר: לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת. (בראשית יב', ז', וכן: יג', טו' - יז': טו', יח': יז', ... (cache)
 • Genesis - Chapter 12 (Parshah Lech Lecha) - Genesis - Torah - Bible: וַיֵּרָא יְ־הֹוָ־ ה אֶל אַבְרָם וַיֹּאמֶר לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ ... (cache)
 • תורה - חמישה חומשי תורה (א): וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם וַיֹּאמֶר לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת" (בראשית יב 2, 7). להבטחות אלו נלוות הבריתות שאלוהים כורת ... (cache)
 • p_friedmann: תהום ורוח (12): בראשית יב: אבל רק לאחר שאלוהים מתגלה אליו שוב אברם מתחיל בפולחן לה': "וירא ה' אל אברם, ויאמר: לזרעך אתן את הארץ הזאת. ויבן שם מזבח לה' הנראה אליו" (יב:6). ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: וירא ה' אל אברם ויאמר: לזרעך אתן את הארץ הזאת" - ההבטחה, הברית, התנאי והבחירה. הכנעני הידרדר בארץ הזאת עד לדיוטא התחתונה של ... (cache)
 • תליון לפריון ונגד עין הרע: "וירא ה' אל אברם ויאמר אליו... ולא יקרא עוד את שימך אברם והיה שמך אברהם והפרתי אותך במאוד מאוד" (בראשית יז', א-ו). כך גם לשרה: ... (cache)
 • פרשת לך-לך - "קריאת כיוון": גם הפסוקים מעידים על סיבת המזבח: "וירא ה' אל אברם ויאמר... ויבן שם מזבח לה' הנראה אליו". משם ממשיך אברהם לבית אל. גם כאן, אולי אפשר לפרש שהליכתו של אברהם ... (cache)
 • החבר שלי: והנה הפעם שינוי, והשינוי מתואר כבא מפי אלוהים עצמו: "וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם וַיֹּאמֶר אֵלָיו: אֲנִי אֵל שַׁדַּי". ... (cache)
 • (לך לך סח) אפשר אולי בלי צרות?: וירא ה' אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח לה' הנראה אליו'' ופירוש רמב''ן וטעם לה' הנראה אליו - כי הודה אברהם לשם הנכבד וזבח ... (cache)
 • <span style='text-decoration:underline'>וַיִּקְרָא אֶל...: מחוקי מליצת לשון הקדש כשיבואו שני פעלים על פועל אחד יבוא תמיד שם הפועל בין שני הפעלים, "וירא ה' אל אברם ויאמר" (בראשית יב). "ויגש אברהם ויאמר" (שם יח). ... (cache)
 • חשיבה ילדותית זה טוב או רע? (וירא סט): 14 נובמבר 2008 ... וַיֵּרָא ה' אֶל-אַבְרָם, וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲנִי-אֵל שַׁדַּי--הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי, וֶהְיֵה תָמִים. ... (cache)
 • תשעה באב וילדיו של לוט: וירא ה' אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח לה' הנראה אליו. ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח לה' ויקרא בשם ה'. ... (cache)
 • לך לך: הראשונה הרי ראינו בפרק יב פסוק ז שה' כבר נראה ודיבר עם אברהם כשלוט עמו "וירא ה' אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח ליקוק הנראה אליו", ... (cache)
 • פרשת לך לך: אברם מאמין רצוי: 15 אוקטובר 2007 ... לאחר שאלוהים מתגלה אליו שוב, אברם מתחיל בפולחן לה' "ויירא ה', אל-אברם, ויאמר, לזרעך אתן את-הארץ הזאת; וייבן שם מזבח, לה' הנראה אליו" (שם, ... (cache)
 • Dvar Torah: "וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אני א-ל ש-די התהלך לפני והיה תמים" (6). "ה' אשר התהלכתי לפניו" (7). ובלשון רש"י, "אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו" (8). ... (cache)
 • "מארצך" ג€“ אל "הארץ הזאת" (י"ב, א) ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך...: (ז) וירא ה' אל אברם ויאמר: לזרעך אתן את הארץ הזאת. ויבן שם מזבח לה' הנראה אליו. (ח) ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל. ויט שם אהלה, בית אל מים והעי מקדם ... (cache)
 • בס"ד: בראשית פרק יב: (ז) וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם וַיֹּאמֶר לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ לה' ... (cache)
 • ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א...: וירא ה' אל אברם ויאמר אליו א נ י א -ל ש -ד י. ו ל א י ק ר א ע ו ד את ש מ ך אברם. ו ה י ה ש מ ך אברהם... ו ה פ ר ת י אתך במאד מאד ו נ ת ת י ך ל ג ו י ם ... (cache)
 • אברהם המקראי: ברכת הניגודים: ואילו צדקתו של אברהם היא בגדר אתגר ומשימה - "וירא ה' אל אברם ויאמר אליו: אני אל שדי, התהלך (בלשון ציווי) לפני והיה תמים" (י"ז, 1) - אשר מכוח מימושה תתעלה ... (cache)
 • (וירא סט) חשיבה ילדותית זה טוב או רע?: ... וַיֵּרָא ה' אֶל-אַבְרָם, וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲנִי-אֵל שַׁדַּיג€“הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי, וֶהְיֵה תָמִים. ... (cache)
 • האם אלוהים מורכב?: כמו כן: בראשית י"ז 1: "ויֵרא יהוה אל אברם ויאמר אליו, אני אל שדי התהלך לפנַי והיה תמים". אלוהים נראה לאברם והציג את עצמו בשם "אל שדי". ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-ה'תשנ"ה: "וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי" הרמב"ן מסביר שם שיש כאן שני שמות, אל ו - שדי. השם אל מורה על תקיפות. השם שדי מסביר הרמב"ן מורה על הגבורה שאיתה מנהיג ... (cache)
 • דברי יוסף-לקוטי הפרדס- חלק הסוד - בראשית: ויהי אברם וגוֲ´ ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיא תמים. ידוע ששם המורה על ספירות ומידת יסוד הוא אל שדי ומרמז לו שיהיה תמים. הכונה שימול ערלתו. ... (cache)
 • אברהם המקראי - הברכה שבניגודים / אוריאל סימון: צדקתו של אברהם, לעומת זאת, היא בגדר משימה - "וירא ה' אל אברם ויאמר אליו: אני אל שדי, התהלך (בלשון ציווי) לפני והיה תמים" (י"ז, 1) - אשר מכוח מימושה תתעלה ... (cache)
 • בחירת אברהם: (יז, א) וירא ה' אל אברהם ויאמר אליו: אני אל שדי התהלך לפני... _יח,א) וירא אליו ה ' באלוני ממרא...ג€¦ Insights on the Parasha: The Companion Web site to the ... (cache)
 • זמני כניסת ויציאת שבת פרשת וירא! - הבלוג של tipid - תפוז בלוגים: 13 נובמבר 2008 ..."וירא יהוה אל-אברם ויאמר אליו -אני אל שדי -התהלך לפני והיה תמים! (בראשית י"ז,ב`) ארבעים כפול שתים עשרה בפרשיות האחרונות עוסקת התורה בסיפור ... (cache)
 • ארגון עולמי ליהודים יוצאי לוב למרכז מורשת יהודי לוב - איתור קרובים...: ... לאחר קריאת ההלל ותפילת ערבית, קרובי המשפחה, ידידים ושכנים מוזמנים לבית הילוד ל"לימוד הזוהר", קטע מפרשת "לך לך" מ"ויאמר אליו אני אל שדי ג€¦" ועד סוף הפרשה. ... (cache)
 • ואלה כינויי המשפחות ואלה כינויי המשפחות ואלה כינויי המשפחות: ידידים ושכנים מוזמנים לבית. הילוד ל. "לימוד. הזוהר.,". קטע מפרשת. "לך. לך. ""מ. ויאמר. אליו אני אל שדי ג€¦ "ועד. סוף. הפרשה. כמו כן.,. בלילה זה הנקרא ... (cache)
 • פינת יהדות ומסורת! - Start חברים: "וירא יהוה אל-אברם ויאמר אליו -אני אל שדי -התהלך לפני והיה תמים! (בראשית י"ז,ב') ארבעים כפול שתים עשרה בפרשיות האחרונות עוסקת התורה בסיפור תולדות חייו של ... (cache)
 • ישיבת עתניאל - התהלך לפני והיה תמים: אופי החיים בארץ: התהלך לפני והיה תמים: אופי החיים בארץ מתוך הספר ֲ´אדם מן האדמהֲ´. שתי הבריתות אשר הֲ´ כורת עם אברהם מופיעות כשתי הסתעפויות שונות של עץ החיים המתפשטות בתורת משה ... (cache)
 • מאמר לך לך: ולכן במצוה זו נעשה אברהם אבינו תמים " התהלך לפני והיה תמים ג€“ ולפי מדרשו, התהלך לפני במצוה מילה ובדבר ... כי נשתנה לאדם אחר לכן כתיב התהלך לפני והיה תמים".... (cache)
 • Schechter Institute of Jewish Studies - SIJS: קיימת גם אפשרות אחרת להבין ולפרש את הפסוק שבבראשית, 'התהלך לפני והיה תמים' (בר' יז:א), שעליו סומך ר' נחמיה את מדרשו: על פי פשט הפסוק, אם אברהם רוצה להיות ... (cache)
 • פרשת לך לך - התגלות ה' לאברהם - גיליונות נחמה ליבוביץ: כך כתיב בנח: "את האלוהים התהלך נח", שלא ישתקע בדור המבול, אבל אברהם שהיה יחידו של עולם והיה צדיק ג€“ אמר לו הקב"ה: "התהלך לפני והיה תמים".... (cache)
 • ד"ר שמעון שטובר: הוא הופיע לראשונה כציווי מאת ה' לאברהם, לאחר שאברהם עשה בארץ כנען כחצי יובל שנים: "אני א-ל שדי התהלך לפני והיה תמים" (יז:א). אך לדברים אלה קָדם צירוף מילים ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - בין נח לאברהם: ואילו לאברהם נאמר (בראשית, יז, א), "התהלך לפני והיה תמים".... התהלך לפני והיה תמים נאמר לאברהם בזמן שנצטווה על ברית־המילה ביחד עם הבטחת ירושת הארץ לזרעו ... (cache)
 • תפארת ישראל / לרב יהודה ליוואי - המהר"ל מפראג: ביאור זה, כי האדם ראוי שלא יהיה לו חסרון מצד הגוף שלו, ולפיכך מביא המקרא הזה: התהלך לפני והיה תמים, שנאמר אצל זה שיסיר הערלה שהייתה חסרון גופו. ... (cache)
 • קטיף.נט:: תמים תהיה עם ה' אלוהיך.: והמצוה הזאת נצטוה אברהם אבינו כשאמר לו ה' " התהלך לפני והיה תמים" עכ"ל ("ספר המצות", מ"ע השגה ח). נכללה בזה מצות הבטחון בה', שהוא יבחר לו לאדם את המצב הטוב ... (cache)
 • פרשת תזריע - מצורע - טומאת יולדת+הפטרת מחר חודש - גיליונות נחמה...: ... בראשית יז, א): "התהלך לפני והיה תמים". אם ימול מן האוזן אינו תמים; מן הפה אינו תמים; מן הלב אינו תמים; ומהיכן ימול ויהיה תמים? הווי אומר: זה ערלת הגוף. ... (cache)
 • ישיבת שילה: בהמשך הקב"ה מצווה את אברהם על המילה " התהלך לפני והיה תמים" בגמ' במכות כ"ד דרש ר' שמלאי מאי דכתיב ה' מי יגור באהלך הולך תמים ג€“ זה אברהם דכתיב התהלך לפני והיה ... (cache)
 • פרשת שופטים - "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" - גיליונות נחמה ליבוביץ: והמצוה הזאת אברהם אבינו כאשר בא לכרות לו ברית, לתת לו זרע, אמר (בראשית י"ז, ט"ו): "התהלך לפני והיה תמים", כי מפני שהיה הוא עליו השלום יסוד האמונה והחולק על ... (cache)
 • מקראנט: השאלה: האם האמירה ' התהלך לפני והיה תמים' מכילה דרישה אחת או שתי דרישות? לדעתי לפנינו שתי דרישות המופרדות ע"י טעמי המקרא וביחד כמובן מציינות רעיון שלם. ... (cache)
 • ברית מילה: התהלך לפני והיה תמים (בראשית יז' א) התהלך לפני במצות מילה ובדבר הזה תהיה תמיד, שכל זמן שהערלה בך אתה בעל מום לפני. (תוספתא נדרים פ"ב) ... (cache)
 • הרב ד"ר בנימין לאו - החתירה לתיקון עולם - מאברהם אבינו ועד אברהם...: לגדול אמר: הלוך לפני 'את האלוהים התהלך נוח', אבל לאברהם נאמר: 'התהלך לפני והיה תמים'. נדמה לי שהמדרש מבקש לומר לנו שאנחנו אנחנו בוודאי כתודעה יהודית לא ... (cache)
 • בית אורות - פרשת תולדות - תשס"ו: התהלך לפני והיה תמים" (יז' א'). קודם צריך אברהם להתאמץ = התהלך לפני, ולאחר מכן הוא הצטווה על המילה, על קדושת הגוף = היה תמים.לאחר שאברהם גילה בפועל את קדושת ... (cache)
 • הרב יובל שרלו: ביחס לאברהם אמר הקב"ה: "התהלך לפני והיה תמים" (בראשית יז,א), ואילו אצל נח נאמר " את הא-להים התהלך נח". המילה 'את' באה למעט, ולומר שהתהלכותו של נח היתה רק עם ... (cache)
 • התנועה ליהדות מתקדמת בישראל | טקסים משפחתיים | ברית מילה: אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים. הנני מוכן ומזומן לקים מצות עשה שציוונו הבורא יתברך למול. ברכה שמברך המוהל לפני המילה: ... (cache)
 • שלושה ספורי חסידים (בבלי תענית פרק שלישי): אולי האדם התמים מקיים אל תמים ג€“ שלם. "התהלך לפני והיה תמים" ג€“ אל תקרא 'והיה' אלא 'ואהיה'. אברהם כמו חנינא מתהלכים בתמימות, ובזכותם כהשתקפות מתגלה אל תמים. ... (cache)
 • Inner: משמעות התואר "תמים" הוא שלם' כמו בצירוף: 'שנה תמימה'. התיאור הזה ישמש מאפיין בהמשך הרצף המקראי בדברי האל לאברהם: "התהלך לפני והיה תמים" (בראשית, י"ז, 1). ... (cache)
 • פרשת לך לך: ... עליו הוא ציווה " התהלך לפני והיה תמים" (יז:א), ובזכות כך לוט ניצל; בסיפור המבול ה' "זוכר" את נח (ח:א), עליו נאמר "את האלוקים התהלך נח" (ו:ט). ... (cache)
 • על מחלת השמאלניסיטיס: "אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים". במילים אחרות: אני אל -- שיהיה די לך מה שהבטחתיך. היה תמים, שלם, עם הבטחותי! ומה קורה מיד אחר כך? "ויפול אברם על פניו". ... (cache)
 • בית המדרש הווירטואלי (V.B.M) שליד ישיבת הר עציון שיעורים בפרשת...: ויאמר אליו אני א-ל ש-די התהלך לפני והיה תמים. (י"ז, א). לימים יסיח עבד אברהם לפי תומו כי אדונו אברהם קיים את צו ה' הזה: ויאמר אלי ה' אשר התהלכתי לפניו ישלח ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - רעיונות לפרשת לך לך: ע"כ באה מצות המילה - "התהלך לפני והיה תמים" - תמים מלשון שלמות. וכך כותב הרב חרל "פ: "ע"י המילה תהיה תמים גופך ונשמתך אחד. התכלית המבוקש שהגוף יתעלה להתקרב ... (cache)
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 02lech.rtf: וירא ה' אל אברם ויאמר אליו: אני א-ל ש-די, התהלך לפני והיה תמים (י"ז, א). מה פירוש "והיה תמים"? וכי היה באברהם פגם כלשהו שבגללו ציווהו הקדוש ברוך הוא להיות ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary: על נח נאמר "את האלהים התהלך נח" (ו' ט'), ואילו על אברהם נאמר " התהלך לפני והיה תמים" (י"ז א'). מסתבר כי גדול ההולך לפני ה' ומאיר מכוח אישיותו ופעולתו לכל את ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - "אלה תולדות נח": כנאמר: התהלך לפני והיה תמים. נח חי בשני תקופות, לפני המבול ואחריו. הדור שלפני המבול היה כאמור לקוי ביותר בדברים שבין אדם לחברו ואילו הדור שאחרי המבול, ... (cache)
 • דברי תורה על פרשת שמות-הפרשה שהיתה [גרסה קלה] - פורום הורדות.נט: תמים ללא פגם יכול להיות רק אדם מהול, כפי שאמרה תורה אצל אברהם אבינו: '' התהלך לפני והיה תמים'', ונאמר על כך במדרש, כי לפני המילה היה אברהם בעל מום ורק לאחרי ... (cache)
 • דף מאורות לפרשת שופטים: א"ר ר' הושעיא: כל המתמים עצמו שעה עומדת לו שנאמר ' התהלך לפני והיה תמים' וכתיב ' והיית לאב המון גוים' ". החפץ חיים (שם עולם, א, פרק ג) כותב: "וצריך האדם ... (cache)
 • בראשית פרק י"ז ג€“ ברית המילה: אלוהים אומר לאברם: "התהלך לפני והיה תמים". פרשנים שונים ניסו להסביר את משמעות הביטוי "היה תמים": תרגום ארמי: תמים = שלם. השלמות הגופנית לאחר מילת העורלה שכל ... (cache)

תגובות