וילכו שניהם יחדיו

קוד: וילכו שניהם יחדיו בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: יפעת

אל: נ..נח..נח"ת תשרי ס'

יפעת שטראוס

בראשית כב ו': " ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת; וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר ' אבי!' ויאמר 'הנני, בני!'; ויאמר, 'הנה האש והעצים, ואיה השה לעולה?' ויאמר אברהם: 'אלוהים יראה לו השה לעולה, בני.'; וילכו שניהם יחדיו."

אפשר לפרש את הביטוי " וילכו שניהם יחדיו " מבחינה רוחנית. מבחינת אברהם - יצחק בנו היה שווה לו בדרגתו הרוחנית. לכן אברהם לא הרגיש צורך להסביר ליצחק לאן הם הולכים - הוא היה בטוח שיצחק מבין הכל מעצמו. ולכן יצחק מרגיש צורך להדגיש בפני אברהם שהוא 'אביו': " ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי ": אברהם עונה " הנני, בני ": הוא לא מבין מדוע יצחק מבליט זאת. יצחק רוצה להגיד לו 'אנחנו לא שווים, אתה האב ואני הבן; אני לא מבין את כל מה שאתה מבין. אז תסביר לי לאן אנחנו הולכים: " הנה האש והעצים, ואיה השה לעולה? ". אבל אחרי שאברהם מסביר: " א-להים יראה לו השה לעולה, בני" יצחק מבין (ע"פ רש"י הכוונה היא: " א-להים יראה לו השה לעולה", ואחרת - " לעולה בני"), ואז שוב נאמר " וילכו שניהם יחדיו " - יש השלמה גם מצד יצחק.


תגובות