פרשת מגדל-בבל על-פי הפשט

קוד: פרשת מגדל-בבל על-פי הפשט בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: עמוס

אל:

כולנו מכירים את מדרשי חז"ל על פרשת מגדל-בבל, אבל מרוב שאנחנו מכירים את המדרשים אנחנו לא שמים לב לפשט הכתוב.

יש מדרש על הפסוק "וה' בירך את אברהם בכל", שאומר שלאברהם היתה בת. על כך שואלים: למה יצחק היה צריך לקחת אישה מארץ רחוקה? למה הוא לא יכל להתחתן עם אחותו, כמו שעשו בני-יעקב? (באותו זמן היה מותר להתחתן עם אחות מאב)

ועונים: שיצחק רצה אישה מהפשט...

אם נקרא שוב את פרשת מגדל בבל נראה שע"פ הפשט בכלל לא כתוב שם שבני-האדם חטאו – לא כתוב שהם רצו להילחם נגד הקב"ה, ולא שהם רצו לעשות עבודה-זרה ולשים אותה בשמים, וגם לא שהם רצו לתמוך ברקיע שלא ייפול... כתוב שם רק "פן נפוץ על-פני כל הארץ" – הם פשוט לא רצו להתפזר אלא להישאר במקום אחד. זה גם עוזר להבין את דברי ה' בהמשך: "ועתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות" (לפי שאר הפירושים בכלל לא ברור -- איך הקב"ה חשב שהם יצליחו לעשות את זה!? איך בני-האדם יכולים להילחם נגדו, או להגיע לשמים, או לתמוך בהם שלא ייפלו?)

הקב"ה לא רצה שבני-האדם יישארו במקום אחד – הוא רצה שהם יתפזרו, כמו שכתוב (בראשית א 28) "פרו ורבו ומלאו את הארץ". זה גם לטובתם של בני-האדם – זה יותר בטיחותי -- אם הם יהיו מפוזרים יש פחות סיכוי שכולם ייפגעו וימותו.

ה' לא העניש את בני-האדם – הוא בלל את שפתם כדי להבטיח שהם באמת יתפזרו כמו שהוא תכנן – "ויפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ".

תגובות