ארץ או תורה - מה קודם למה?

קוד: ארץ או תורה בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל:

בפרשת ערי המקלט (דברים יט8-9), נאמר שצריך להפריש שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המערבי, ואם ה' ירחיב את גבולנו - להפריש עוד שלוש ערים: "ואם ירחיב ה' אלהיך את גבלך כאשר נשבע לאבתיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דבר לתת לאבתיך; כי תשמר את כל המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום, לאהבה את ה' אלהיך וללכת בדרכיו כל הימים; ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה" (ע"ע ערי מקלט - 3 6 9). על-פי פסוקים אלה, גודלה של הארץ שנזכה לכבוש תלוי בקשר שבינינו לבין ה' - רק אם נאהב את ה' ונלך בדרכיו, נזכה לקבל את כל הארץ שה' נשבע לאבותינו.

אולם, כמה פרקים לפני כן, נאמר (דברים יא31-32): "כִּי אַתֶּם עֹבְרִים אֶת הַיַּרְדֵּן לָבֹא לָרֶשֶׁת אֵת הָאָרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֵיכֶם נֹתֵן לָכֶם, וִירִשְׁתֶּם אֹתָהּ וִישַׁבְתֶּם בָּהּ; וּשְׁמַרְתֶּם לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל הַחֻקִּים וְאֶת הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם ", כלומר, שמירת המצוות תלויה בירושת הארץ - קודם צריך לרשת את הארץ שה' נותן לנו, ורק אחר-כך אפשר לקיים את המצוות; (וחז"ל למדו מכאן ש"ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות")!

אז מה צריך לעשות קודם - לרשת את הארץ או לקיים את המצוות?

מצאנו "פרדוקס" דומה לגבי הסדר שבין חכמה לבין יראת ה' - שמתבטא בכמה פסוקים בספר משלי, וגם בדברי ר' אלעזר בן עזריה (אבות ג יז) "אם אין חכמה אין יראה, אם אין יראה אין חכמה". והפתרון הוא, כנראה, שהאדם צריך להתקדם בצורה שבלולית (ספירלית) - להתחיל מטיפה אחת של יראה, להוסיף שתי טיפות של חכמה, לקבל שלוש טיפות של יראה, וכן הלאה...

ייתכן שכך הדבר גם בעניין התורה והארץ: קודם-כל בני ישראל קיבלו את התורה וקיימו חלק ממנה במדבר; בזכות התורה, הם קיבלו חלק מהארץ שהובטחה לאבות - עדיין לא את כולה. משה אמר להם שהם צריכים להשתמש בארץ זו על-מנת לקיים את שאר המצוות שבתורה - המצוות שתלויות בארץ, בהנהגה, במשפט ובמקדש; ואם אכן יעשו זאת, הם יזכו לקבל את שאר הארץ, ויוכלו לקיים את כל המצוות בצורה שלמה יותר.מדינת ישראל בימינו ניסתה כבר את כל מה שאפשר לנסות כדי להגיע לחיים שלוים: ניסינו שלום וניסינו מלחמה, ניסינו בריתות וניסינו נסיגות. דבר אחד עדיין לא ניסינו - לא ניסינו לקיים את כל מצוות התורה הקשורות להנהגת המדינה. לכן כל-כך קשה לנו להחזיק בארץ, וחלקים ממנה נשמטים מידינו. אולי צריך לקרוא לציבור לעשות ניסיון - לקיים את מצוות התורה הקשורות למדינה (כמובן לא מתוך כפיה אלא מתוך בחירה) - ואז "...ירחיב ה' אלהיך את גבלך כאשר נשבע לאבתיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דבר לתת לאבתיך; כי תשמר את כל המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום, לאהבה את ה' אלהיך וללכת בדרכיו כל הימים..."

תגובות