גנטיקה בפרשת ויצא

קוד: גנטיקה בפרשת ויצא בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: ראובן זילברמן

אל:

להקדמה ראו: גנטיקה בפרשת נוח - תולדות.

-

פרשת ויצא מכילה מספר ארועים רצופים, וכולם קשורים לגנטיקה! גנטיקה ודמוגרפיה של עם ישראל. גנטיקה של צמחים והשפעה על האדם, וכן גנטיקה של בעלי חיים. קראו עוד על בפרשת ויצא הרעיון המרכזי היא גנטיקה!

תגובות