וייטב אלהים למילדות

קוד: ביאור:שמות א20 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

שמות א 20-21: וַיֵּיטֶב אֱלֹקִים לַמְיַלְּדֹת וַיִּרֶב הָעָם וַיַּעַצְמוּ מְאֹד: וַיְהִי כִּי יָרְאוּ הַמְיַלְּדֹת אֶת הָאֱלֹקִים וַיַּעַשׂ לָהֶם בָּתִּים:

1. רש"י פירש: "וייטב אלהים למיילדות - מהו הטובה? - ויעש להם בתים - בתי כהונה ולויה ומלכות..." (ראו גם המיילדות העבריות = יוכבד ומרים)

2. אפשר לפרש ש" ייטב אלוקים למילדת... " בכך שהשתדלותן נשאה פרי - "וירב העם ויעצמו מאד ". כשאדם מוסר את נפשו למען ערך מסויים, השכר הגדול ביותר שלו הוא, שההשתדלות שלו אכן נושאת פרי, והערך אכן מתקיים. 

בנוסף לשכר גדול זה, המתואר בפסוק 20, המיילדות קיבלו גם שכר חומרי, המתואר בפסוק 21 - כיוון ש" יראו המילדת את האלוקים ", "יעש להם בתים ".

תגובות