ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת

קוד: ביאור:שמות ז23 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: מחברים שונים

אל: פירושים וסימנים מכות מצרים

שמות ז23: " ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת"

במכת הדם לא היו מים ופרעה לא שתה – אבל בכל-זאת הוא " לא שת לבו גם לזאת" [עדינה].

ועוד: המילה " גם " מופיעה הרבה פעמים בהקשר של הפריט השני בסדרה, במקרה זה, למרות שמכת הדם נחשבת למכה הראשונה בעשרת המכות, היא למעשה המופת השני שראה פרעה, אחרי מופת התנין. פרעה לא שת ליבו למופת התנין, וגם למכת הדם.

ועוד: המסר החינוכי של מכת הדם היה: "בזאת תדע כי אני ה'" (ראו " הערך החינוכי של המכות "), אבל פרעה "לא שת לבו גם  לזאת" [עדינה].

תגובות