ויפן ויצא מעם פרעה

קוד: ביאור:שמות י6 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: מחברים שונים

אל: פירושים וסימנים מכות מצרים

לאחר ההתראה על מכת הארבה מסופר על משה:

שמות י6: " ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבתיך ואבות אבתיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה; ויפן ויצא מעם פרעה "

ייתכן שהמשמעות של  ויפן היא שמשה פנה אל כל עבדי-פרעה והביט לתוך עיניהם כדי להשפיע עליהם, ואכן זה השפיע – מיד לאחר שיצא משה פנו עבדי-פרעה אליו ואמרו לו " עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את ה' א-להיהם... "

תגובות