שפטים באלהי מצרים

קוד: ביאור:שמות יב12 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

שמות יב12: "וְעָבַרְתִּי בְאֶרֶץ מִצְרַיִם בַּלַּיְלָה הַזֶּה, וְהִכֵּיתִי כָל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מֵאָדָם וְעַד בְּהֵמָה; וּבְכָל אֱלֹהֵי מִצְרַיִם אֶעֱשֶׂה שְׁפָטִים, אֲנִי ה'".

דקויות

ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים

בלילה שבו ה' הכה את בכורות מצרים, הוא גם עשה שפטים בכל אלהי מצרים. למה הכוונה?

1. מכה פיסית: ה' הכה והשמיד את כל הפסלים והמקדשים של אלילי מצרים:  "של עץ - נרקבת, ושל מתכת - נמסה ונתכת לארץ" (רש"י).    ולמה הפסלים הוכו דווקא במכת בכורות? כי הבכורות היו הכהנים במקדשים הביתיים; יחד עם הכאת הבכורות, הוכו גם המקדשים והפסלים שבהם שירתו.   המצרים עבדו גם בעלי-חיים, לכן הוכו גם כל בכור בהמה (חיים גבריהו, "תועבות מצרים", ע"פ יחזקאל קויפמן).

2. מכה רוחנית: ה' הכה את ה"שרים" של מצרים - את האידיאולוגיות והערכים העומדים ביסודה של האומה המצרית: "ועל דעתי ירמוז הכתוב לשרי מעלה, אלהי מצרים, כענין (ישעיהו כד כא): "יפקוד ה' על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה".   והנה השפיל מזלם ושרי המזלות שעליהם, והכתוב ירמוז ויקצר בנעלם" (רמב"ן).    כל עוד האומה דבקה בערכיה, אף כוח צבאי לא יוכל להכריע אותה; ההוכחה הטובה ביותר היא עם ישראל, אשר שרד במשך אלפי שנים בגלות, ללא כל כוח צבאי, בין עמים חזקים הרבה יותר ממנו.   לכן, כשה' רוצה להפיל אומה כלשהי, הוא קודם-כל מפיל את ה"שר" הרוחני שלה, כלומר מחליש את הערכים שהאומה הזאת נסמכת עליהם; כך רוח הלחימה של האומה נשברת, והתבוסה הצבאית היא רק שאלה של זמן.    ה' הכה את כל אלילי מצרים, כדי להראות להם שהאמונה האלילית שלהם היא הבל; רק לאחר מכן הוא הפיל את צבאם בים סוף (ראו:   ה' פוקד על השר הרוחני של האומה;    אין הקדוש ברוך הוא פורע מאומה למטה, עד שמשפיל שריה מלמעלה).

הקבלות

בהמשך הפרק, מסופר שה' הכה את בכורות מצרים, אבל לא מסופר על השפטים באלהיהם. מדוע? "ולא הזכיר השפטים באלהיהם, כי למיתת הבכורות חרדו, שנאמר (שמות יב ל): "ויקם פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים".    והשפטים באלהיהם לא נודעו עד הבקר, שהלכו לבית תועבותם. וכתיב", במדבר לג4: "וּמִצְרַיִם מְקַבְּרִים אֵת אֲשֶׁר הִכָּה ה' בָּהֶם כָּל בְּכוֹר, וּבֵאלֹהֵיהֶם עָשָׂה ה' שְׁפָטִים" (רמב"ן).

תגובות