צעקת משה על ים סוף

קוד: ביאור:שמות יד15 בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל:

לפני קריעת ים סוף, אמר ה' למשה שיפסיק לצעוק אליו:

שמות יד15: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה: מַה תִּצְעַק אֵלָי?! דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִסָּעוּ!"

אולם, בפסוק שלפני כן, לא מסופר שמשה צעק אל ה' - להיפך - כתוב שהוא דיבר אל בני ישראל, שמות יד13-14: "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אַל הָעָם 'אֶל תִּירָאוּ! הִתְיַצְבוּ וּרְאוּ אֶת יְשׁוּעַת ה' אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה לָכֶם הַיּוֹם, כִּי אֲשֶׁר רְאִיתֶם אֶת מִצְרַיִם הַיּוֹם לֹא תספו לִרְאֹתָם עוֹד עַד עוֹלָם; ה' יִלָּחֵם לָכֶם וְאַתֶּם תחרשון'".

דווקא על בני ישראל נאמר לפני כן שהם צעקו אל ה', שמות יד10: "וּפַרְעֹה הִקְרִיב, וַיִּשְׂאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת עֵינֵיהֶם וְהִנֵּה מִצְרַיִם נֹסֵעַ אַחֲרֵיהֶם, וַיִּירְאוּ מְאֹד וַיִּצְעֲקוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל ה'"!

המפרשים הציעו כמה הסברים:

1. אחרי המסופר בפסוק 14, שבו משה אמר לבני ישראל שה' יושיע אותם, התחיל משה לצעוק ולהתפלל אל ה' שיקיים את ההבטחה שנתן בשמו ויושיע את בני ישראל. התפילה אינה מתוארת בכתוב, ואנחנו לומדים אותה מדברי ה': "מה תצעק אלי - למדנו שהיה משה עומד ומתפלל. אמר לו הקב"ה: לא עת עתה להאריך בתפלה שישראל נתונין בצרה! דבר אחר: מה תצעק? אלי! עלי הדבר תלוי ולא עליך! כמו שנאמר להלן (ישעיהו מה) על בני ועל פועל ידי תצוני. דבר אל בני ישראל ויסעו - אין להם אלא ליסע, שאין הים עומד בפניהם. כדאי זכות אבותיהם והם והאמונה שהאמינו בי ויצאו לקרוע להם הים" (רש"י ע"פ מכילתא, בבלי סוטה לז.).

מדוע צעק משה אל ה', והרי ה' כבר הבטיח לו שיושיע את בני ישראל,  שמות יד4: "וְחִזַּקְתִּי אֶת לֵב פַּרְעֹה וְרָדַף אַחֲרֵיהֶם, וְאִכָּבְדָה בְּפַרְעֹה וּבְכָל חֵילוֹ וְיָדְעוּ מִצְרַיִם כִּי אֲנִי ה'"? (קושיית אבן עזרא).

- "כי לא ידע מה יעשה, ואף על פי שאמר לו השם ואכבדה בפרעה הוא לא היה יודע איך יתנהג כי הוא על שפת הים והשונא רודף ומשיג והיה מתפלל שיורנו ה' דרך יבחר וזה טעם מה תצעק אלי שהיית צריך לשאל מה תעשה ואין לך צורך לצעוק כי כבר הודעתיך ואכבדה בפרעה" (רמב"ן).

אם כך, מדוע תפילתו של משה לא נזכרה בכתוב? "ולא סיפר הכתוב צעקת משה, כי הוא בכלל ישראל" - הכתוב כבר סיפר בפסוק 10 שבני ישראל צעקו, ומשה הוא אחד מבני ישראל שצעקו (רמב"ן); "מה תצעק אליי - כי אמנם הוא היה בכלל ויצעקו בני ישראל אל ה'. אמנם, צעקת משה לא היתה מיראת פרעה וחילו, כי כבר הגיד לישראל את מפלת המצרים ומיתתם באמרו לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, ה' יילחם לכם, אבל היתה צעקתו על שרי ישראל, שהעיזו פניהם באמרם המבלי אין קברים, וחשב בשביל זה שלא ישמעו לו להיכנס בים, לפיכך אמר לו "מה תצעק אליי כזה? כי אמנם אתה חושד בכשרים!". דבר אל בני ישראל וייסעו - ולא ימרו את פיך." (ספורנו).
2. בפסוק 10 כבר נאמר שבני ישראל צעקו אל ה', משה מייצג את עם ישראל לפני ה'. ה' פונה אליו ואומר לו, שיאמר לבני ישראל שיפסיקו לצעוק וייסעו: "נאמר על משה, שהוא כנגד כל ישראל, בעבור שצעקו בני ישראל אל ה'" (אבן עזרא), "ואולי יאמר 'מה תניחם לצעוק? דבר להם ויסעו, כי כבר אמרתי לך ואכבדה בפרעה'" (רמב"ן).
וייתכן שכל האירועים המתוארים בפסוקים אלו קרו במקביל - בני ישראל ומשה צעקו אל ה', משה דיבר אל בני ישראל והרגיע אותם, וה' דיבר אל משה ועודד אותו להתקדם.

ראו גם: אור החיים על שמות יד טו.


מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • ג€�€�€�ג€�"ז כסלו תשס"ט: מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו. במכילתא (פרשה ג סעיף א): ר' יהודה אמר, אמר הקב"ה למשה: משה אין להם לישראל אלא ליסע! נראה דמפרש דכל בני ישראל הלכו אחרי ... (cache)
 • Jewish Education and Lookstein Center and Nechama Leibowitz: ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל וישאו (שמות יד:טו). And God said to Moshe: 'Why are you crying out to me? Speak to Bnei Yisrael that they ... (cache)
 • דף קשר מספר 375 - פרשת בשלח: ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו - יסיעו דבר מלבן. 'וימרו על ים סוף'... כיון שראה משה כך - הסיען מחטאו של ים סוף. ... (cache)
 • שמות רבה כא ג€“ ויקיטקסט: 24 ינואר 2010 ... של מלך שהיה לו עסק הלך לצעוק לפני המלך אמר לו המלך מה אתה צועק גזור ואני אעשה כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה מה תצעק אלי דבר ואני עושה: ... (cache)
 • זיווגו של אדם | ביכורים: שכוייעח! אחלה דבר תורה אה אה אה, אחלה דבר תורה... יסוד פשוט ומאוד נכון - כח האמונה! ועל זה נאמר " מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו" כל כך חזק. ... (cache)
 • קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף - מבט לשידוכים מדור מאמרים: 14 אפריל 2009 ... אומר הקב"ה למשה, מה תצעק אלי?! דבר אל בני ישראל ויסעו! אומר הקב"ה למשה, עכשיו המהלך הוא מהלך אחר, עד עכשיו אני עשיתי, אני פעלתי, מכות, ... (cache)
 • דף מאורות לפרשת שופטים: באופן לא צפוי הכתוב מספר על דברי ה' למשה: "מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו". רש"י מסיק כי תגובת ה' באה בעקבות תפילתו של משה אשר לא נכתבה. ... (cache)
 • לשביעי של פסח בערבית - עמית | פורטל קהילות בלוגים ומורשת: 13 אפריל 2009 ... רבבי קאל למשה מה תצעק אלי דבר אל בני וישראל ויסעו. מאענאהה השנווה אלי קאעד תצלילי תווה קול לישראל ידכלו פלבחר. הוני ואחד ינשד. ... (cache)
 • קשה זיווגו של אדם כ''קריעת ים סוף'': 1 אפריל 2010 ... ואכן מיד התורה הקדושה מתארת לנו מה קרה: ויאמר יהו"ה אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו: ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו ... (cache)
 • באורי אגדות סוטה: ועל כן אמר הקב"ה למשה " מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו", כי אין דבר זה שייך אלי, שאין המניעה ממני, ואין תרופה בזה כי אם "דבר אל בני ישראל ויסעו" לתוך הים ... (cache)
 • פרשת בשלח-גישות שונות לחיים-בעיניה של אישה: השקפה חסידית על תורת חיים: לאחר זה, אמר ה' למשה, "מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו". למה האריך משה בדברי תשובתו אל העם? חז"ל מסבירים שתשובתו התחלקה לארבעה חלקים. ... (cache)
 • צעירי חב"ד | שביעי של פסח | מדרשים לשביעי של פסח: 18 אפריל 2006 ..."מה תצעק אלי, דבר אל בני-ישראל ויסעו" (שמות יד,טו). אמר לו הקב"ה למשה: בניי שרויים בצער, והים סוגר, והאויב רודף, ואתה עומד ומרבה בתפילה? ... (cache)
 • דברי חכמים: מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו ר' ישמעאל אומר מה תצעק אלי, בזכות ירושלם אני אקרע להם את הים שנ' עורי עורי לבשי עוזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- "ויהי בשלח": כאשר משה רבנו צעק והתפלל אל ה', אמר לו ה': "מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו" (שמות יד, טו). ובאר זאת רש"י ע"ה: "למדנו שהיה משה עומד ומתפלל אמר לו הקדוש ... (cache)
 • לפרשת בשלח "דבר אל בני ישראל ויסעו": "ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו" ג€“ למדנו שהיה משה עומד ומתפלל. אמר לו הקב"ה, לא עת עתה להאריך בתפלה, שישראל נתונין בצרה (פירוש רש"י). ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: "ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל". למרות הצעקות של בני ישראל ושל משה, ה' עונה להם ומתייחס למצוקתם. דווקא על רקע הצעקות בולט הדיבור של ה' ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - מפת הדרכים של ירושלים: כשישראל עמדו על ים סוף ופחד גדול נפל עליהם - 'ויראו מאוד', אומר ה' למשה ' מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו'. על כך אומר ר' ישמעאל במדרש 'מה תצעק אלי ... (cache)
 • מעריב nrg - הקפיצה הגדולה - תומר פרסיקו - 'ניו אייג: 20 אפריל 2008 ... משה כבר קיבל הוראה מאלוהיו: "מה תצעק אלי? דבר אל בני ישראל ויסעו!" - כלומר אלוהים מבטיח שהים ייחצה, הוא את שלו יעשה, ועל משה לא לפנות אליו, ... (cache)
 • זכות ההשפעה: ... ועל כך עונה ה' למשה ואומר "ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו", כלומר, פנייתך לעזרה אין בה תועלת אילולי אין מצד עם ישראל מעשה השתדלות, ... (cache)
 • בס"ד: פס' ט"ו: ה' למשה: מה תצעק אלי: דבר אל בני ישראל ויסעו!! ֲ× בני ישראל עומדים על הים ופס' ט"ו אומר הקב"ה "תסעו" והרי עדיין הים לא נבקע! ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- כ"ו ניסן יום פטירת יהושע בן נון: כעין זה היה כאשר ישראל עמדו בסכנה על ים סוף ומשה עמד בתפילה אמר לו הקב"ה " מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו", וכך יש זמן שצריך להקדים תורה של הלכה למעשה ... (cache)
 • פרשת לך לך: וכך אומרת המכילתא על הפסוק "ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו" (שמות י"ד, טו): ר' ישמעאל אומר 'מה תצעק אלי', בזכות ירושלים אני קורע להם את ... (cache)
 • Or Haganuz - Index - הרב ברנדווין: כתוב ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו. כאן רבו התמיהות, ראשית, מלת אלי נראה כמיותרת - רק למי היה לו לצעוק ולהתפלל. ... (cache)
 • נספח - אלוהים והצמחונות: ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו. ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו" (שמות יד' 10-16). גם כאן מובע הרצון לחזור להיות עבדים במצרים ... (cache)
 • על הקשר בין הפרשה והפטרתה: לא די בתפילה וצעקה: "ויאמר ה' אל משה: מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו". בני ישראל עומדים לכודים בין המצרים לבין הים. התפילה אינה מספיקה. ... (cache)
 • הורד - תהילים ב רבנים.NET הרצאות מדהימות! הבית היהודי ברשת! כל...: והקב'ה עונה: "מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו". (י'ד, ט'ו). אומר אור החיים הקדוש: על סמך הבטחון אני אעשה להם נס, באמצעות זה תתגבר מידת הרחמים. ... (cache)
 • קולטון אושרית - מבחן התורה: הקב"ה לפני ים סוף אומר למשה " מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו". איזה עיקרון חשוב באמונה מלמד אותנו הרש"ר הירש על פי פס' זה? ... (cache)
 • רבינו בחיי על שמות פרק כט פסוק א: דרך משל: (שמות פרק יד: "ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו: ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה: "... (cache)
 • תורה אחרי צבא - עלון מס' 33: כתוב "ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו", ורש"י אומר: "למדונו שהיה משה עומד ומתפלל, אמר לו הקב"ה לא עת עתה להאריך בתפילה שישראל נתונים ... (cache)
 • תנ"ך, דברים פרק ה פסוק כו: ואתם הדבקים וגו' בכל קראנו אליו. כדכתיב וישמע אלהים את נאקתם. ופרעה הקריב ויצעקו בני ישראל אל ה'. מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל. וכן במן וכן בשליו וכן במים: ... (cache)
 • פרשת בשלח - יציאת ישראל ממצרים - גיליונות נחמה ליבוביץ: ד"ה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו: במכילתא נאמר: ר' יהושע אומר: אמר הקב"ה למשה: משה אין להם לישראל אלא ליסע. נראה דמפרש דכל בני ישראל הלכו אחר משה כצאן ... (cache)
 • הליכות עולם לו: רק במקום אחד רואים בכל זאת את אמונתם של בני ישראל, בעת העמידה לפני ים סוף, עת אומר ה' אל משה: "מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו", הם הסכימו ומיד נסעו, ...
 • Me`at Min Haor: כך גם בקריעת ים סוף, מצווה ה' את משה: מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו" (שמות י"ד, טו). יש רגעים בהם יש לקצר בתפילה ולפעול הלכה למעשה. ... (cache)
 • פרשת לך לך: 'מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו' (שמות י"ד, טו). ר' ישמעאל אומר: 'מה תצעק אלי', בזכות ירושלם אני אקרע להם את הים שנאמר 'עורי עורי לבשי עוזך ציון לבשי ... (cache)
 • שמואל הנביא ותהליך הקמת ממלכת ישראל / יעקב פלדמן: ישראל זועקים מפני מצרים הסוגרים עליהם על הים, ומשה צועק - "ויאמר ה' אל משה: מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו" (שמות יא,א). אצל שמואל - "ויזעק שמואל אל ה' ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - בשלח: מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו רבי ישמעאל אומר בזכות ירושלים אני קורע להם את הים שנאמר עורי עורי לבשי עוזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלים ואומר עורי עורי ... (cache)
 • breslev.co.il - הצלחה -היא קודם עזרה משמים: בליקוטי מוהר"ן נאמר על הפסוק: "ויאמר ה' אל משה: מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו" (שמות יד) כלומר, אחרי שהתפלל אדם על דבר מסויים הוא צריך לעשות מעשה. ... (cache)
 • מדרש רבה - בשלח: ... רבי יהושע משל לאוהבו של מלך שהיה לו עסק הלך לצעוק לפני המלך אמר לו המלך מה אתה צועק גזור ואני אעשה כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה מה תצעק אלי דבר ואני עושה: ... (cache)
 • more "מה תצעק אלי דבר ":
 • פרשת בשלח - דבר אל בני ישראל ויסעו: 2 פברואר 2009 ... אמונה ובטחון גדולים היו לישראל ביציאתם ממצרים. כשמשה רבינו אמר. (cache)
 • - דבר אל בני ישראל ויסעו לגוזר ים סוף לגזרים: דבר אל בני ישראל ויסעו.,. ואתה הרם את מטך ונטה את ידך וגו. ',. לפיכך זכה יהודה לעשות ... דבר אל בני ישראל ויסעו. -. אין להם אלא ליסע שאין ה. ים עומד בפניהם ... (cache)
 • גאולת ישראל גם בלי זכויות - יהדות - ערוץ 7: 31 ינואר 2009 ... אלא פירוש חדשני זה מצאנו בזוהר (ח"ב דף מח ע"א, בתרגום הסולם: פסקא פט) "דבר אל בני ישראל ויסעו (פסוק טו) כלומר שיסעו מלהרבות דברים כי אין ... (cache)
 • קריעת ים סוף ג€“ ויקישיבה: 8 אפריל 2009 ... דבר אל בני ישראל ויסעו ואתה הרם את מטך ונטה את ידך [על הים ובקעהו; ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה] - לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל, ... (cache)
 • בחינת בגרות בתנ"ך לבתי ספר דתיים, הנתיב הטכנולוגי שאלון מספר 002213: עיין בפירוש רש"י לפסוק טו, בדיבור המתחיל: "דבר אל בני ישראל ויסעו". לפי רש"י, מהי דרישת ה' מישראל בפסוק זה, ועל מה היא נסמכת לפי פירושו? ... (cache)
 • אלבום משפחות - מוזיאון ראשון-לציון - בלקינד ישראל: שמה של האגודה: דאבי"ו - דבר אל בני ישראל ויסעו. אחרי הכנות שנמשכו חודשים אחדים, כולל החלפת שם הקבוצה ל"ביל"ו" - בית יעקב לכו ונלכה, הגיעו ארבעה עשר ... (cache)
 • בית הכנסת אליהו הנביא: "דבר אל בני ישראל ויסעו". אמר הקב"ה למשה: בני שרויים בצער, הים סגר עליהם, האויב רודף אותם, ואתה עומד ומרבה תפילה? "דבר אל בני ישראל ויסעו".... (cache)
 • בחינת בגרות בתנ"ך, שאלון מספר 002212 - קיץ תשס"ג 2003: עיין בפירושו של רש"י לפסוק טו, בד"ה "דבר אל בני ישראל ויסעו". (1) לפי רש"י, מהי דרישת ה' מישראל? (2) האם רש"י סובר כראב"ע בסעיף א, בנוגע לסדר הדברים ... (cache)
 • פרשת בשלח - קריעת ים סוף - גיליונות נחמה ליבוביץ: ואם הכוונה אחר שייבקע הים, אם כן היה לו לומר: "הרם את מטך", ואחר-כך יאמר "דבר אל בני-ישראל ויסעו"?!! התוכל ליישב שתי קושיותיו? ... (cache)
 • במדבר, פרשת בשלח, תשנ"ט, פרופ' חיים הלפרן: "דבר אל בני ישראל ויסעו" (שם), כלומר שייכנסו לים. ההבדל הזה, שבין קריעת ים סוף ובין שאר מלחמות ישראל, מובלט בניגוד שבין המלחמה על הים שבתחילת ... (cache)
 • בס"ד: לאמר, עכשיו אין זה זמן של תפילה, עכשיו הזמן לרומם את העם ג€“ "דבר אל בני ישראל ויסעו", הם יסעו לתוך הים, לתוך הסכנה. התוצאה של מהלך זה הוא הציווי על משה לבקוע ... (cache)
 • דף קשר מספר 638 - פרשת בשלח: שנקראה אז "דאביו" - ראשי תיבות "דבר אל בני ישראל ויסעו" ("בשלח" שמות י"ד, טו). לעמוד הראשי · ארכיון דף קשר · חפש בדפי הקשר · עשה מנוי לדף קשר · כתוב לדף ... (cache)
 • וְאַתֶּם תַּחֲרִישׁוּן: "דבר אל בני ישראל ויסעו" כי עיקר הרחמנות של הקב"ה עבור בנ"י שהם שרויים בצרה. על העם להחריש בעת הסכנה הקרבה אליהם ולהתבונן בצער גלות השכינה, ... (cache)
 • פורטל מצווה גדולה להיות בשמחה | חסידות ברסלב | בשלח: "ויאמר ה' אל-משה, מה-תצעק אלי; דבר אל-בני-ישראל, ויסעו." ישראל הם שצריכים לעשות "ויסעו" - לזוז בעצמם. תזוזה רוחנית חזקה,מהמקום ה"פרעוני" של חוסר אמונה, ... (cache)
 • מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה? > Beerot Yitzchak > יחדיו בו': אמר לו: "דבר אל בני ישראל ויסעו, ואתה הרם את מטך ונטה את ידך" וגו',. מי הם הידידים הטובעים בים במדרש זה? ג€“כמובן שהכוונה היא לבני ישראל. ... (cache)
 • דף קשר מספר 938-פרשת קריעת הים ופרשת קרח / שאול ברט: דבר אל בני ישראל ויסעו!" (פס' טו). בפרשת קרח אנו נתקלים בתופעה דומה, כאשר ה' הוא זה שמושך לדרך הפעולה האקטיבית: "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר הבדלו מתוך ... (cache)
 • rotter - מאור הפרשה - בשלח: ותגובת ה' למשה: "דבר אל בני ישראל ויסעו". -"ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה". הצורך במסירות נפש "ר' מאיר אומר, כשעמדו בני ישראל על הים היו ... (cache)
 • פסח - צה"ל אנשים ברשת - הרבנות הצבאית -: קריעת ים סוף- דבר אל בני ישראל ויסעו... ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה - פיקוד ומנהיגות- עם ישראל עומד על שפת הים, לפניהם ים ומאחריהם צבא האויב האכזר. ... (cache)
 • more "אל בני ישראל ויסעו ":

תגובות