אנשי צד"ל שהופקרו בלבנון

קוד: הפקרת צד"ל

 

בימי התנ"ך, הוכיח הנביא עמוס את העם הלבנוני, ואמר לו: ואמר להם (עמוס א 9): " כה אמר ה': על שלושה פשעי צור ועל ארבעה לא אשיבנו: על הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים. ושילחתי אש בחומת צור ואכלה ארמנותיה.

בימינו קרה דבר דומה, רק מהכיוון ההפוך: 

עם ישראל עזב את דרום-לבנון, והפקיר רבים מבעלי-בריתו, מצבא-דרום-לבנון, לחסדיהם של אנשי החיזבאללה.

תוספות ותגובות