תגובה ל: חי או מת?

מאת: נאור כהן

אל:

תגובה ל: חי או מת? שנכתבה ב00:29:00  22.03.2005


ב"ה

הרבי אמר על חותנו הרבי הריי"צ באחת השיחות של שנת תשמ"ה שהרבי הריי"צ חי איתנו כפשוטו כבר 35 שנה וכל יום הוא יותר בריא ויותר חזק. והוא איתנו בהתוועודת וכו...

חסר ידע, ו...לימוד חסידות.

אני לא נכנס לוויכוח אם הרבי חי או לא חי, ואגב הרבי בעצמו היה הולך לציון של הרבי הריי"צ ושולח פדיון נפש וברכות וכו...

עניינים פנימיים אי אפשר לפרש על פי פשט אז כלך מדרך זו. ובכלל הרבי אמר בשנת תש"י שאלה שאומרים על הרבי הריי"צ הסתלקות כפשוטו הם פראי אדם שאינם מבינים מה שהם מדברים...

תגובות