פעילות ציבורית למען השבת - בדרכו של ר' ישראל סלנטר

מאת: מפי הרב ד' מ' רובמן

אל: "תנועת המוסר" כרך א עמ' 174

קוד: שבת סלנטר

[הקטע מדבר על פעולותיו של מייסד תנועת המוסר, ר' ישראל סלנטר, בעיר ממל שבגרמניה, ליד הגבול בין גרמניה לליטא]

עד שבא ר' ישראל לממל, היה מצב היהדות בה ירוד מאד, כדוגמת שאר ערי גרמניה באותה תקופה. חנויות היהודים היו פתוחות בשבת, וסוחרי העיר, שרוב עסקיהם היו קשורים עם הנמל, היו טוענים ופורקים סחורותיהם בשבת כבימי החול. ואופיינית מאד גישתו של ר' ישראל אליהם ודרך השפעתו המתונה וההדרגתית:

וכך השפיע, צעד אחר צעד, עד שעורר שם מהפכה גמורה.

תגובות