חגי מדינת ישראל

  1. הלל ווידוי ביום אחד / אראל -> "עצור כאן חושבים"
  2. ויבואו מקצה 9 חדשים ו20 יום ירושלים / אראל -> פו"ס 7
  3. יום ירושלים - יום הנצחון על עמלק / אראל -> פו"ס 5
  4. כמה הרהורים שעלו בי בעקבות יום העצמאות / הלל אורי -> כפית ה'תשס"א תמוז
  5. הלכות יום העצמאות / ? -> מקומות שונים
  6. מדינת ישראל - הרהורים ליום העצמאות / מחברים שונים -> עצור כאן חושבים