לא לאכול הפסח נא או מבושל, אלא צלוי באש בלבד

תוספות ותגובות