לשרוף את מי שנתחייב שריפה בבית דין

תוספות ותגובות