תגובה ל: למען המקדש: מי עושה מה (רשימה חלקית)

מאת: יואב וקנין

אל: yoavak @ netvision.net.il

תגובה ל: למען המקדש: מי עושה מה (רשימה חלקית) שנכתבה ב03:08:42  19.10.2004


הגיע הזמן
צריך לישלוח מסר לכל העם על תחילת עידן חדש
ועכשיו ומהר
אנחנו מוכנים האות כבר ניתן

צריך לעשות כנס ארצי ולהביא למודעות העם
על חשיבות ההר
לפעול בכל מגזר ובכל עיר לעורר את העם ברצון
לרצות את ההר בשם ה' נעשה ונצליח
כולכם ברוכים

ב א בניסן יבנה בית המיקדש השלישי
החל מהשנה ב א בניסן יום תרועה,יום שמחה,
יום הזדהות עם אבותינו אברהם,יצחק ויעקב,יום חופש
מעבודה ומלאכה,יום לימוד עבודת בית המיקדש,יום קירוב לבבות,יום קירוב עם הארץ,יום מודעות ולימוד התורה הקדושה,יום הכהנים,יום הלוים,יום שמוקדש כולו
לקדוש ברוך הוא.

תגובות