תגובה על: למען המקדש: מי עושה מה (רשימה חלקית)

מאת: אליעזר אריאל

אל: miriam_le @ walla.co.il

נכתב ב: 04:40:08  07.10.2008, כתוספת/תגובה ל: למען המקדש: מי עושה מה (רשימה חלקית)

כיוון שהעמוד הזה עוסק בעניני המקדש, דומני שיש לעורר את הציבור על קיום מצוות ניסוך המים, מפני שהיא הגורמת לירידת גשמים, (כמו שהגמ' בר"ה אומרת) ונזכה שבזכות קיום המצווה ירדו גשמים.
מיותר לציין שגם כאשר המקדש כעיקרון חרב-עדיין אפשר לקיים בו חלק מן המצוות, ואחת מהם היא ניסוך המים.תגובות