נושא חדש על: האיסור לפנות אל מתים

מאת: מאת סמי אלקיים משפחה וילדים

אל: samirina @ nana.co.il

עולם המתים, נישגב מהבינה של האדם? האדם נחות באי הבנת המוות, האדם לא מקבל את העובדה שהוא בעל בינה ומו חריף, שממציא דברים מהמים, המוות ועולם המתים תסכלים את תבונתו של האדם, שוםטענה או לכאורה קשר עם המתים, אינו מציאותי, זו תוצאה של התסכול להבין את עולם המתים, המוות אמר לאדם כל תבונתו? אתה נחות על ידי, אין ספק שהמוח המציא דברים רבים כתגובה למוות, כגון סיאנס, ספרטאוליזם, ועוד,
בכדי לא להרגיש נחות בהבנתו?פשוט המוח לא מקבל את החידה? כי המוח מחזיק מעצמו, והאדם יוצא מגדרו להבנת סוד זה,יש הרבה תאוריות ועדיות על המוח והאדם
אכן יצר קשר עם עולם המתים,אין מצב. שישלים שתבונתו ניפגעה, עולם הרוחות,איננם, המוח המציא אותם,
אין שום קשר בין עולם המתים לבין עולם החיים,
לא נתנת אפילו ראיה לכאורית,אנו נכנסים לאין כניסה שמובילה אותנו לדרך ללא מוצא, וכך נחיה עם חוסר הידיעה על עולם המתים,כפי שהיה מאז ומתמיד,
וגם מאז תחילת הבריאה? יתכן ועולם המתים טוב להם אי שם בלא נודע, מאשר להיות בקרבת האדם,
הם סוד לעולמי עולמים,
בכבוד סמי אלקייםתת-נושאים