ערכים מחוץ לתורה - מוסר אנושי

כשהאדם מקבל את התורה, הוא לא מקבל אותה על "מוח ריק" - המוח שלו כבר מלא בערכים חיצוניים. לפעמים, במודע או שלא במודע, אדם מנסה לפרש את התורה על-פי אותם ערכים. ערכים אלה עשויים להביא לתוצאות נכונות, אך הם עלולים גם ליצור שיבושים, ויש להשתמש בהם בזהירות. 
  1. ערך הנישואין לפני מתן תורה - דוגמה לעיוות שנוצר מההסתמכות על ערכים חיצוניים
  2. חוק הלכתי לעומת מוסר יהודי / דוד חזוני -> "תכלת" יא - סתיו ס"ב
  3. עשרת הדיברות לעומת פרשת משפטים / איתן פינקלשטיין -> פתחון-פה 12
  4. עקידת הערכים / ר' שרלו -> tora
  5. ערכים מומצאים?! / ר' שרלו -> שו"ת מורשת
  6. מוסריות לא תורנית - האם קיימת אצלנו? האם יש בה צורך? / מחברים שונים -> עצור כאן חושבים