חמוטל

מאת: רענן

קוד: חמוטל

 

שם נוסף: חמיטל

  1. מל"ב כד 31: בן עשרים ושלש שנה יהואחז במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה.
  2. מל"ב כד 18: בן עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו חמיטל (קרי: חמוטל) בת ירמיהו מלבנה.

אב:   ירמיהו  

איש:   יאשיהו  

ילדים:   יהואחז    צדקיהו  


תוספות ותגובות