זבודה

מאת: רענן

קוד: זבודה

 

שם נוסף: זבידה

  1. מל"ב כג 36: בן עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו זבידה (קרי: זבודה) בת פדיה מן רומה.

אב:   פדיה  

איש:   יאשיהו  

ילדים:   יהויקים  


תוספות ותגובות