טברמן

מאת: רענן

קוד: טברמן

 

  1. מל"א טו 18: ויקח אסא את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית ה' ואת אוצרות בית מלך (קרי:המלך) ויתנם ביד עבדיו וישלחם המלך אסא אל בן הדד בן טברמן בן חזיון מלך ארם הישב בדמשק לאמר.

אב:   חזיון  

ילדים:   בן הדד  


תוספות ותגובות