אחיה אבי בעשא

מאת: רענן

קוד: אחיה (אבי בעשא)

 

  1. מל"א טו 27: ויקשר עליו בעשא בן אחיה לבית יששכר ויכהו בעשא בגבתון אשר לפלשתים ונדב וכל ישראל צרים על גבתון.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של יששכר  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   צוער    יוסף    עזן    דודו    שמה    אליקא החרדי    אבישג השונמית    נבות    אשה שונמית  

ילדים:   בעשא  


תוספות ותגובות