צדקיה בן כנענה

מאת: רענן

קוד: צדקיה (בן כנענה)

 

  1. מל"א כב 11: ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל ויאמר כה אמר ה' באלה תנגח את ארם עד כלתם.

אב:   כנענה  


תוספות ותגובות