נעמן שר צבא מלך ארם

מאת: רענן

קוד: נעמן (שר צבא מלך ארם)

 

  1. מל"ב ה 1: ונעמן שר צבא מלך ארם היה איש גדול לפני אדניו ונשא פנים כי בו נתן ה' תשועה לארם והאיש היה גבור חיל מצורע.

קבוצת-אב:   צאצאים של ארם  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   בעור    כושן רשעתים    רחוב    תעי    שובך    עמיהוד    אלידע    חזיון    חזאל    רצין  


תוספות ותגובות