רכב אבי יהונדב

מאת: רענן

קוד: רכב (אבי יהונדב)

 

  1. מל"ב י 15: וילך משם [יהוא] וימצא את יהונדב בן רכב לקראתו ויברכהו ויאמר אליו היש את לבבך ישר כאשר לבבי עם לבבך ויאמר יהונדב יש ויש תנה את ידך ויתן ידו ויעלהו אליו אל המרכבה.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב - כללי: נביאים ראשונים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   פרה    עבד    זבל    ציבא    שמר    אשה אחת מנשי בני הנביאים    גיחזי    מתן    קרח    רעהו של איש אחד מבני הנביאים  

ילדים:   יהונדב  


תוספות ותגובות