שמעת

מאת: רענן

קוד: שמעת

 

  1. מל"ב יב 22: ויוזכר בן שמעת ויהוזבד בן שמר עבדיו [של יהואש] הכהו וימת ויקברו אתו עם אבתיו בעיר דוד וימלך אמציה בנו תחתיו.
  2. דה"ב כד 26: ואלה המתקשרים עליו זבד בן שמעת העמונית ויהוזבד בן שמרית המואבית.

קבוצת-אב:   צאצאים של בן עמי (עמונים)  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   נחש    צלק    טוביה    בעליס  

ילדים:   יוזכר  


תוספות ותגובות