גדי אבי מנחם

מאת: רענן

קוד: גדי (אבי מנחם)

 

  1. מל"ב טו 14: ויעל מנחם בן גדי מתרצה ויבא שמרון ויך את שלום בן יביש בשמרון וימתהו וימלך תחתיו.

הערה: נראה שהעיר תרצה קרוייה על שם תרצה בת צלפחד משבט מנשה (במדבר לו 11). אם כן, תרצה היא בנחלת מנשה. ההנחה היא שמנחם בן גדי היה מהעיר תרצה, אך יתכן גם שהוא רק תיפקד בתרצה כפקיד חשוב ולכן יכל למרוד. תרצה הייתה בירת ישראל בתקופת שושלת בעשא (מל"א טו 33), ולכן מן הסתם הייתה עיר מנהל חשובה.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של מכיר  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   פדהצור    סוסי    אפד    אשת בעלת אוב    נבח    עזיא העשתרתי    אליהו התשבי    שפט  

ילדים:   מנחם  


תוספות ותגובות