פקחיה

מאת: רענן

קוד: פקחיה

 

  1. מל"ב טו 22: וישכב מנחם עם אבתיו וימלך פקחיה בנו תחתיו.

אב:   מנחם  


תוספות ותגובות