תגלת פלאסר

מאת: רענן

קוד: תגלת פלאסר

 

שם נוסף: פול, תגלת פלסר

  1. מל"ב טו 29: בימי פקח מלך ישראל בא תגלת פלאסר מלך אשור ויקח את עיון ואת אבל בית מעכה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה.
  2. מל"ב טו 19: בא פול מלך אשור על הארץ ויתן מנחם לפול אלף ככר כסף להיות ידיו אתו להחזיק הממלכה בידו.

הערה: לפי מקורות חיצוניים, פול הוא תגלת פלאסר.

קבוצת-אב:   צאצאים של אשור  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   שלמנאסר    סנחריב    תרתן    רב סריס    רבשקה    סרגון    מלך נינוה  


תוספות ותגובות