גדליה בן אחיקם

מאת: רענן

קוד: גדליהו (בן אחיקם)

 

  1. מל"ב כה 22: והעם הנשאר בארץ יהודה אשר השאיר נבובדנאצר מלך בבל ויפקד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן.

אב:   אחיקם  


תוספות ותגובות