מיכיה בן גמריהו

מאת: רענן

קוד: מיכיהו (בן גמריהו)

 

  1. ירמיה לו 11: וישמע מיכיהו בן גמריהו בן שפן את כל דברי ה' מעל הספר.

אב:   גמריהו  


תוספות ותגובות