אלישמע אבי נתניה

מאת: רענן

קוד: אלישמע (אבי נתניה)

 

  1. מל"ב כה 25: ויהי בחדש השביעי בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה ועשרה אנשים אתו ויכו את גדליהו וימת ואת היהודים ואת הכשדים אשר היו אתו במצפה.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של דוד  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   משיח בן דוד    קהלת  

ילדים:   נתניה  


תוספות ותגובות