יאזניה בן הושעיה

מאת: רענן

קוד: יאזניהו (בן הושעיה)

 

שם נוסף: יזניהו, יזניה, עזריה

  1. מל"ב כה 23: וישמעו כל שרי החילים המה והאנשים כי הפקיד מלך בבל את גדליהו ויבאו אל גדליהו המצפה וישמעאל בן נתניה ויוחנן בן קרח ושריה בן תנחמת הנטפתי ויאזניהו בן המעכתי המה ואנשיהם.
  2. ירמיה מב 1: ויגשו כל שרי החילים ויוחנן בן קרח ויזניה בן הושעיה וכל העם מקטן ועד גדול.
  3. ירמיה מ 8: ...יזניהו בן המעכתי...

אב:   הושעיה  


תוספות ותגובות