חלקיה אבי ירמיהו

מאת: רענן

קוד: חלקיהו (אבי ירמיהו)

 

  1. ירמיה א 1: דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין.

הערה: יתכן שירמיהו בן חלקיהו היה צאצא של אביתר הכהן, שגורש מהכהונה על ידי שלמה ונאמר לו "ללכת אל שדהו אל ענתות" (מל"א ב 26). לפי זה, "הכהנים אשר בענתות" הם מעמד של כהנים שאינם יכולים לשרת, אך פירוש זה לא הכרחי. ענתות היא עיר כהנים (יהושע כא 18), והציון "מן הכהנים אשר בענתות" יכולה להיות ציון של רקע גאוגרפי ולא של מעמד.

קבוצת-אב:   כהני ענתות  

ילדים:   ירמיהו  


תוספות ותגובות